Posted on

Free Online Streaming Movies – How To Find These Online Movies.

From the past decade, the viewer ship of online movies in internet is increasing rapidly everyday.However, there are a few online communities in internet is also helping for many who want to watch free movies online. Most of the sites in internet are selling these online with free streaming movies on their valuable visitors, some websites are typical not really a reliable and a lot of them are highly illegal internet, there are some more successful legal websites, which are providing full movies, which you could watch them free of charge of these recession days, most of the people wouldn’t like to visit theatre to watch movies instead of interested to rent from the local movie shop. For these people, the net streaming movies will offer you an array of films totally free. It could be the right times for each cinema fan to look at your selected movie just a couple of clicks away.

You have to consider so many things when you find yourself visiting an internet movie website. First of โดจิน , the newest released movies can be bought in internet in few days that means the web sites aren’t potentially legal rights to offer a online for free , it is a better idea to perform not what that movies. Most of the online movie internet sites are selling library of streaming movies, that happen to be legally in a position to stream.Watching these movies out there websites is reliable and next thing you must consider is the company’s company’s picture using these streaming movies is really a magnificent main advantage with these streaming movies is these movies are available at free from some of the people are incredibly much interested in watching old movies that they’re struggling to see them from your shop, and so they can certainly watch them through online. Most from the people worldwide are still believing that web sites are illegal sites.

However, there are a few web sites offering online streaming movies at no cost of cost.These sites are legally approved one, and they also are getting money through ads posted of their web also they are getting full licensed from your movie makers knowning that might be in a legalized you are watching this online streaming movie that means that web page owners will pay royalties on the movie also some of these sites are offering to you additional services like TV shows, featured and reviews about new and old movies.

There are some well established and experienced websites can be found in the internet are offering online for free streaming movies for free of you must do a tiny search on their internet site to observe your chosen movie through online.

Posted on

รับรองสุขภาพ เหมาจ่าย เป็นยังไง?

รับรองสุขภาพ เหมาจ่าย เพื่อเป็นการสนองตอบต่อความอยากได้ของคนยุคใหม่ ที่ชื่นชอบเกี่ยวกับการตอบปัญหาต่อไลฟ์สไตล์ และสิ่งที่สามารถเลือกได้ตามความชอบใจของตนเองมากกว่า บริษัทประกันจึงได้ออกแบบแผนรับรองต่างๆมามหาศาล ซึ่งหนึ่งในแบบรับรองที่ได้รับความนิยมอยู่ในตอนนี้ ก็คือ รับรองสุขภาพแบบ เหมาจ่าย แม้กระนั้นสำหรับคนไหนที่กำลังเรียนรู้หัวข้อการทำประกัน และก็เกิดข้อสงสัยว่า ประกันสุขภาพเหมาจ่าย นั้นคืออะไร พวกเรามาหาคำตอบพร้อมๆกันเลยดังนี้

อะไรคือประกันสุขภาพ เหมาจ่าย?

เป็นประกันสุขภาพ ที่จะชำระเงินให้ตามจำนวนตรรกยะ แม้กระนั้นจะไม่เกินจำนวนเงินเอารับรองสูงสุด ซึ่งในบางข้อแม้จะไม่มีการกำหนดวงเงินประกันเอาไว้ นับเป็นความยืดหยุ่นที่เป็นจุดแข็งของรับรองสุขภาพแบบเหมาจ่าย เพิ่มช่องทางที่ง่ายดายมากยิ่งขึ้นสำหรับในการลงทุนซื้อประกันชนิดนี้
โดยยิ่งไปกว่านั้นเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับประกันสุขภาพแบบแยกค่าครองชีพ ที่มีการระบุวงเงินความคุ้มครองปกป้องแต่ละข้อเอาไว้ในกรมธรรม์อย่างเห็นได้ชัด ทำให้เมื่อมีความรู้สึกเจ็บป่วยจนกระทั่งจำต้องเข้ารักษายังโรงหมอ แล้วก็ปรากฏว่ามีค่ารักษามากกว่าวงเงินที่ตกลงกันไว้ มันก็จะกลายเป็นภาระที่เราต้องจ่ายส่วนเกินด้วยตัวเอง ซึ่งนับเป็นข้อเสียที่รับรองแบบแยกจ่าย ไม่อาจจะทำเหมือนกับแบบเหมาจ่ายได้ั
ทำไมถึงจะต้องซื้อรับรองสุขภาพ แบบเหมาจ่าย ?
แน่นอนว่ารับรองที่มีสิทธิผลดีครอบคลุมมากกว่า ย่อมแลกกับการจ่ายเบี้ยประกันที่แพงแพงกว่า แม้กระนั้นภายใต้ราคาเบี้ยประกันที่ราคาแพงสูงนั้น ก็ถือว่าคุ้มแล้วถ้าหากจะได้มาซึ่งความคุ้มครองที่เราไม่ต้องทุกข์ยากลำบากเสียค่าบริการรักษาของโรงพยาบาลเสริมเติมใดๆก็ตามเลย แถมยังได้รับบริการที่ดีเยี่ยมที่สุดอีกต่างหาก โดยไม่ต้องพิจารณาว่าโรงหมอนั้น จะเป็นโรงพยาบาลเมืองหรือเอกชน รวมถึงกระบวนการรักษาพวกนั้นต้องมีรายจ่ายแค่ไหนก็ตาม
สรุป จุดบกพร่อง รวมทั้ง จุดเด่น ของประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย

ข้อตำหนิ
-การจ่ายค่าเบี้ยประกันต่อปีอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูง โดยยิ่งไปกว่านั้นหากเป็นแผนรับรองที่มีวงเงินเหมาจ่ายสูง ค่าเบี้ยประกันที่จะต้องจ่ายก็จะสูงตามขึ้นไปด้วย

ข้อดี
-มีลักษณะการคุ้มครองที่นานัปการ มากยิ่งกว่าแผนประกันแบบอื่น
-มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลโรคที่เกี่ยวกับหัวใจ ที่มีปริมาณสูง ซึ่งอาจจะถึงหลักล้านอย่างยิ่งจริงๆ ทำให้เมื่อเข้ารับการรักษาโรคร้ายแรง ก็จะได้ความคุ้มครองป้องกันค่าใช้สอยทุกสิ่ง อย่างหมดห่วง
ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย เหมาะสมกับใครกันแน่?

รับรองประเภทนี้เหมาะกับผู้ที่มีฐานะป้อมปราการอาจ มีสถานะทางด้านการเงินซึ่งสามารถแบ่งเงินมาลงทุนในการจ่ายเบี้ยประกันที่มีอัตราสูงได้แบบสบายๆเวลาเดียวกันผู้เอาประกันนั้นยังต้องควรมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคร้ายแรงกับตนเองได้ด้วย ดังเช่น ดำเนินการอยู่ในสถานพยาบาล ซึ่งมีเชื้อโรคหรือไวรัสมากไม่น้อยเลยทีเดียว หรือเป็นบุคคลที่แก่มากสูงอายุรวมทั้งใกล้ช่วงวัยที่จะมีโรคประจำตัวมาเยี่ยมเยือน เนื่องจากถ้าเกิดยังอยู่ในวัยที่แข็งแรงดีและไม่มีความเสี่ยงต่อการป่วยโรค ก็คิดว่าคงไม่น่าจะคุ้มเท่าไรถ้าหากจะต้องมาคอยจ่ายเบี้ยประกันที่มีราคาแพงบ่อยๆ

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ไม่เคลมมีเงินคืนมากถึง 10%‎ สมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพ ลดค่าเบี้ยสูงสุดกว่าครึ่ง เมื่อเลือกแผนที่มีค่าเสียหายส่วนแรก. สบายกับวงเงินค่าหมอ กับความคุ้มครองป้องกันที่ใช่ แบ่งจ่ายค่าเบี้ยได้ไม่มีอย่างน้อย

Posted on

Increase Flexibility With Therapeutic Exercises

Are you suffering from the recent muscle injury? Whether you tore or strained a muscle exercising or are coping with an accident, you understand the pain and frustration of the slow recovery. Fortunately, our bodies have amazing recuperative abilities. We can help that recuperation along by working with some therapeutic exercises.

Therapeutic training is a number of exercises which can be prescribed with all the intention of correcting muscle impairment, enhancing musculoskeletal function or your all around health. These workouts are often highly focused on a certain muscle, but provide the advantage of overall muscle relaxation and increase flexibility.

They may incorporate several procedures. As part of the exercise regimen, you might receive instruction on strengthening muscles, stretching muscles, breathing, massage and relaxation or meditation techniques. The aim of these exercises is usually to reach the benefits listed below:

– Increase flexibility

– Strengthen muscles

– Improve or reduce joint and muscle pain

– Deepen and regulate breathing

– Increase cardiovascular fitness

– Improve posture

These therapeutic training is especially beneficial for people which can be suffering from low back pain. With persistence and repetition, therapeutic exercises aimed at strengthening your core muscles can help you overcome your persistent back pain. Whether you’ve suffered an injury or merely carrying some extra weight, strengthening this muscle will add for your quality lifestyle. Not only will you increase flexibility, but you’ll find you’ve got greater energy and stamina consequently.

Putting together a therapeutic workout just isn’t as complicated since it sounds. Often, a physical therapist or personal trainer will suggest a group of exercises that can strengthen your muscles and increase flexibility, or you’ll find a fitness regime that is targeted on helping people achieve strength and obtain into shape.

What is very important is consistency. Whether you are having a prescribed exercise regime otherwise you are physical exercise using the goal of increased flexibility, it’s important to perform these exercises frequently. Some of the simple core exercises can be every day in just minutes, others can easily be included in a warm-up or simple workout.

There’s no more frustrating than being slowed up by muscle pains or injury. Fortunately, if you take a proactive approach, it’s easy to change this pain into gain. All you need are several therapeutic exercises, a bit of practice, and you will probably soon have a very new lease on life.

Copyright (c) 2008 Nancy Rishworth

Posted on

Testosterone Levels And Overall Health

Maintaining proper numbers of testosterone within the body is very important to sustain all around health and well-being. Testosterone can be a steroid hormone needed for enhanced libido, energy, immune function, and protection against osteoporosis. In addition, this hormone props up growth and development of certain male attributes like hair patterns, muscles, and voice modulation. Although testosterone is considered a male hormone, women also need small quantities from it for muscle and bone strength. In general, a grownup human male produces about eight or ten times more testosterone than their female counterparts. Testosterone production in males increases within the puberty stage. Normal testosterone levels in the bloodstream is around 359 and 1230 nanograms. As people age, a decline in testosterone production practical knowledge. This decline causes low sex drive, constant tiredness, depression, and loss in strength. Furthermore, minimal degrees of testosterone that face men boosts the likelihood of obesity and heart attack.

Low testosterone levels derive from inability in the testes to make adequate quantities of testosterone. This development affects the entire body and causes many physiologic, chemical, and hormonal changes. Age isn’t only culprit to the drop of testosterone production. According to David Zava, PhD., the president of ZRT Laboratory, a respected hormone research lab inside United States, many factors bring about low testosterone levels. Environmental toxins, prolonged stress, and depression are just some from the factors that may trigger one’s body to reduce testosterone reproduction. Lifestyle can also be a factor in lowered output of this agent. Excessive drinking, smoking lack of exercise, and unhealthy diet may damage the testes and minimize testosterone production. Other reasons for low creation of fantastic are hypertension, utilization of given, prescription or non-prescription medications, surgeries, cancers, and infections.

อ่านโดจิน can improve testosterone levels by changing their lifestyles, improving their dietary plan, or by including exercise programs in their daily lives. Exercise along with other physical activities are proven to show measurable improvements in testosterone levels. However, these activities carried out properly in order to avoid over-training. Over-training causes fatigue and diminish sterility, it temporarily reduces sperm quality and quantity. This happens because your body literally ?kills? itself during exercise to develop and improve our bodies and needs rest to attain normal cell development. Intense physical activities may lessen the level of hormones inside the bloodstream that affects sperm production. These sperm levels go back to nearly normal after a couple of days. They added that drinking coffee after a few hours of education may protect sperm quality because from the antioxidants that are found in caffeine.

If these adjustments do not work, there are different choices which can be available to treat this deficiency. General treatments include testosterone injections, patches, and pills. Many items like a pill and vitamin products which claim to improve hormones levels are available in the market. In addition to these medication, replacement therapy can even be done to promote testosterone production. Improved muscles, increased bone strength and density, higher levels of energy, decreased irritability and anxiety are some with the benefits associated with testosterone replacement therapy.

While low testosterone levels pose a prospective threat for the well-being and health of numerous old men, the methods are not simple. Individuals are asked to speak to doctors or any other medical specialists and weigh the huge benefits and drawbacks of countless remedies for low testosterone levels. Increasing testosterone levels in men may be possible, however it should just be completed with the advices of doctors.

Posted on

Network Marketing Success – Best Practices

Becoming successful in a very multilevel marketing opportunity isn?t as fundamental as most allow it to be seem. The MLM industry has experienced a good reputation for attracting ?get rich quick? types who wish huge payoffs with no effort. However, being a actual life multi-level marketing success story requires work. In this article, I?m gonna set down a number of the more essential items that will bring about your success on this industry. Hopefully once you?ve finished reading this, you?ll have gained some valuable ideas that you could begin applying to your own personal business and earn more money because of this.

The right off the bat that numerous mlm opportunity participants lack is often a realistic game plan. Making $100K 30 days within this industry won?t happen overnight, but some MLM business owners are quick to express this can be their ?short-run goal?. While it?s great setting your sights high, it?s important too not to get discouraged when you miss a fairly lofty goal. Setting realistic short-term goals provides you with feeling of accomplishment when you work on your ultimate long-term plan.

Another thing that will greatly boost your probability of success inside multi-level marketing industry is mentorship. Having access to a mentor who may have already achieved a great deal of success will help you avoid a lot of the pitfalls that newcomers belong to.

Lastly, it?s vital that you time daily to building your small business and growing your downline. Avoid the temptation to look at weeks off, especially inside the beginning. This is the time when momentum must be created and it?s very important which you?re investing the power had to receive the ball rolling.

Hopefully this short article has given you ideas of the items it requires to become a mlm opportunity success. Remember, while MLM can be an incredible vehicle that will provide financial freedom, it doesn?t come without having a price. In multi-level marketing, the phrase ? tv series club will get out of it everything you put in it? rings true.

What Is The Perfect Home Business To Spend More Time With Your Family?

Starting an internet business isn?t just about making more money, it?s about having additional time to shell out with your family. So what is an ideal home business in the event it?s your goals? In this brief article, I?m gonna present you with an overview of the main things to look for in a very home-based business opportunity if additional time with the family is that which you?re after. Hopefully when you?ve finished going through this, you?ll possess a better idea products to look for while you?re evaluating different home business ideas.

The best home based business to start out is but one that gives you the ability to leverage your time and efforts. Basically, you will want business that is constantly on the operate and earn money for you even when you?re not working. This is key if you want to pay additional time with your family. Businesses that lack this feature turn out owning you, and you?ll probably tight on sparetime than learn about as a 9 to 5 employee.

Another essential aspect that you should consider when scouting for a work from home based business is regardless of whether a well-known strategy is already in position. Having a tested business building process to begin using out from the gate could save you a great deal of wasted time and effort and permit you to ?quick start? your small business.

Lastly, accessing successful mentors is important to achieving your goals within the home-based business world. Mentorship allows that you receive valuable advice from individuals who have gone before you decide to, taken the lumps, and identified what works well. Having access to mentors is a from the most beneficial assets you’ll be able to possibly have when starting your own home base business.

Hopefully this article has given you some thoughts for which the ideal home-based business looks like if your ultimate goal is to shell out additional time with the family. The items that I?ve outlined are all equally important if you want to develop a business the right way, and something that will continue to prosper long after you?ve stopped putting inside the extended hours.

Does Your Network Marketing Business Grow Without You?

The goal of numerous people who are involved in MLM opportunities is ultimately creating a multilevel marketing business that grows without them. Let?s face the facts, doing absolutely nothing and making more income month after month can be a concept that sounds pretty good. But how many network marketers truly have a very business that duplicates virally without their constant motivation and coaching? I?m prepared to bet, not many.

In this brief article, I?m gonna present you with some insights as to why your downline isn?t growing as much when you might like… and exactly how you’ll be able to jump start the duplication-effect that many network marketer wishes for.

The biggest reason many MLM downlines never truly duplicate is always that they might require way too a lot of people. Let?s examine all with the items that most new people have to take care of when starting out in most multi-level marketing opportunities:

Prospecting
Cold Calling
Meetings
Overcoming a fear of public speaking
Learning to give the opportunity
Mentoring their downline

Let?s admit it. That is often a great deal of work, and positively something that doesn?t happen overnight.

But imagine if all of those things were removed and replaced with a hands-free system that did the selling automatically? Can you say ?viral explosion??

Well, the modern wave of mlm businesses are doing that. Online marketing and automated systems are replacing the ?old fashioned? way of doing things, along with the growth that?s being experienced as a result is setting records.

If you?re still trying to grow your small business with outdated, offline techniques — I challenge that you implement some Internet marketing tactics that will create a computerized marketing funnel that walks your prospects from the selling process hands free. Not only will you have more leisure time than you know what regarding, you?ll experience that rise in your company that you simply never imagined possible.

Posted on

‘ลาล่า’ คบ ‘เล็ก เจษฎา’ 2 ปี ถูกวิจารณ์ไม่หยุด

หลังจากที่ได้มีคอมเมนต์แย่ๆแบบนี้เกิดขึ้น ลาล่าเก็บอารมณ์โมโหไว้ไม่อยู่แล้ว สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาว ลาล่า อาร์สยาม ที่ล่าสุดได้โพสต์ข้อความยาวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว เมื่อถูกชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่อัปโหลดคลิปวิดีโอขณะไปท่องเที่ยวกับ เล็ก เจษฎา

โดย ลาล่า ได้โพสต์ว่า “ก็ว่าจะไม่พูด จะนิ่ง แต่แม่มมมม พอคอมเมนท์การเหยียดภูมิภาค เหยียดชนชั้น เหยียดเรือนร่าง ด่ากรูอ้วนกรูยังลดความอ้วนได้ แต่เหยียดภาคอีสาน ทำไม กรูเป็นคนอีสานแล้วทำไม แล้วคนอย่างคุณ มันดีแค่ไหน วิจารณ์คนอื่นเค้าแบบนี้ คนอีสานมันไปขี้ใส่ปากคุณรึไง ถึงตัวดิฉันจะมีแฟนหรือ ไม่มีแฟน เพราะความเป็นลูกอีสาน ก็ไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อน ทำผิดกฎหมายข้อไหน คุณนี้เกิดมาเป็นคนเสียชาติเกิดจิงๆ ดูถูกมนุษย์ด้วยกันเอง ทั้งๆที่ตัวเองก็เป็นมนุษย์ เหยียดคนไปทั่วแบบนี้ จะสอนลูกหลานให้เป็นคนดีได้ไง การที่ลาล่าทำคลิปออกมาแต่ละคลิปนั้น เพื่อความบันเทิง อยากให้คลายเครียด และคลิปนี้ เราทำการอัดก่อนโควิด-19 ตั้งแต่ลาล่าคุยกะพี่เล็กจะ 2ปีแระ เรื่องของลาล่า ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ รูปร่าง หน้าตา ความไม่เหมาะสม มันไปทำให้ชีวิตพวกคุณเดือดร้อนมากขนาดนั้นเลยหรา ทำไมอ่า คนขี้เหร่ๆ มันจะคุยกับคนหน้าดีไม่ได้จิงๆเรยหรา พวกคุณตัดสินคนแบบนี้จิงๆหรา ถ้าพวกคุณตัดสินคนแบบนี้ ถามจิง จิตใจพวกคุณทำด้วยอะไรฟะถ้าพวกคุณคิดว่ามันถูกต้อง ลาล่าจะยุติทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นคลิป หรือ การคุยกับพี่เล็ก พวกคนจะไม่ได้เห็นเราคุยกันหรืออยู่ด้วยกันอีก แบบนี้ช่ายมั้ย ความเหมาะสมที่พวกคุณต้องการด่ากรูอ้วน ขี้เหร่ ดำ กรูมีเงินไปหาหมอทำให้สวยได้ ด่ากรูเปงคนอีสาน กรูเกิดมาเป็นคนอีสาน กรูเปลี่ยนสัญชาติ หรือให้หมอศัลยกรรมสัญชาติกรูไม่ได้ แล้วกรูก็ภูมิใจมากด้วย ที่ได้เกิดมาเป็นคนอีสาน อันนี้โมโหจิงมากด้วย พวกมีสมอง มีหัวไว้กั้นหู โมโหโว้ยยยย ช่วยกันตัดสินลาล่าหน่อย มันแย่ขนาดนั้นเลยหราคลิปนี้”

และนี้คือคลิปที่ลาล่าพูดถึง

สามารถติดตามข่าวดาราอื่นๆได้ที่ https://genericbuspar.com/ 

Posted on

‘มดดำ คชาภา’ ช็อก! เห็นบิลค่าไฟเดือนนี้ ถึงกับพูดไม่ออก

เนื่องจากว่านั่งอ่านข่าวสารเรื่องปากท้องชาวบ้านอยู่ทุกวัน โดยยิ่งไปกว่านั้นเดือนนี้ที่หลายท่านพร่ำบ่นเรื่องค่าไฟที่บ้านแพงมากยิ่งขึ้น พอผู้ดำเนินรายการมีชื่อเสียง มดดำ คชาภา มาพบกับตนเองบ้าง ก็ถึงกับช็อกแบบเดียวกัน เพราะค่าไฟที่บ้านเดือนนี้ มากถึง 35,891.39 บาท ในขณะที่หักส่วนลด 3% แล้วด้วย

โดยมดดำได้โพสต์โชว์บิลค่าไฟลงโซเชียล พร้อมกับแคปชั่นที่บอกว่าถึงกับพูดไม่ออกเลยทีเดียว ทั้งที่ติดตั้ง solar cell ที่บ้านด้วย แต่ค่าไฟก็ยังขึ้นมาอีกเป็นหมื่นบาท ตามข้อความนี้ว่า

“Shock รับประทาน ค่าไฟขึ้นแบบนึกว่า เปิด studio ที่บ้าน อ่านแต่ข่าวค่าไฟเจอเองกับตัว ถึงกับพูดไม่ออก รู้อย่างนี้ขอค่า หม้อไฟคืนบ้างดีกว่า เพราะ ว่าค่าหม้อไฟ ให้คนอื่นที่เดือดร้อนดีกว่า แต่ อันนี้คือขนาดตัวเอง ติด solar cell แบบเต็มอัตรา กลางวันมีแดด ใช้ไฟ solar cell ขึ้นมาทีเป็นหมื่น บางทีก็งง”

ซึ่งก็มีเพื่อนๆ ในวงการบันเทิงที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วย เช่น

  • หมอก้อง สรวิชญ์ ที่คอมเมนต์ว่า “พี่ ผมนึกว่าผมเป็นคนเดียว 555”
  • ภูริ หิรัญพฤกษ์ คอมเมนต์ว่า “มีส่วนลดตั้ง 3% แหนะ” 
  • แจ๊ค แฟนฉัน คอมเมนต์ว่า “โหดมากๆ”

ซึ่งส่วนใหญ่ก็ตกใจไปด้วยที่เห็นตัวเลขค่าไฟบ้านมดดำ

และคอมเมนต์ที่บอกว่า “บ้านหรือห้างค่าไฟขนาดนี้” และ มดดำก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่า “ค่าไฟก้าวกระโดด แต่จะกระโดดตอนบิลมา ขึ้นมาหมื่นกว่าบาท” และยังบอกอีกด้วยว่า เดิมจ่ายอยู่ไม่เกิน 23,000 บาท

Posted on

‘โจ๊ก โซคูล’ โชว์สกิลการบวกเลข แอคติ้งชนะเลิศ ตลกมากๆ

ไม่ขอตกเทรนอีกคน สำหรับนักร้องชายหนุ่มอารมณ์เบิกบาน โจ๊ก-กรภพ จันทร์เจริญก้าวหน้า หรือที่รู้จักกันในชื่อ โจ๊ก โซคูล ซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวก็ได้เล่นแอพพลิเคชั่น tiktok คลายความเหนื่อยหน่ายเวลาอยู่บ้านเฉยๆ

โดยงานนี้ โจ๊ก โซคูล ได้เลือกคัฟเวอร์เป็นชายหนุ่มที่โชว์สกิลการบวกเลขแบบแม่นเป๊ะ ที่นอกเหนือจากความฮาของเรื่องราวจะมีอยู่แล้ว แม้กระนั้นยิ่งซ้ำเติมเข้าไปอีก เมื่อชายหนุ่มโจ๊กใส่แอคติ้งสุดติ่งแบบเกิน 100 คะแนนเต็มไปอย่างยิ่งจริงๆ

ซึ่งพอเพียงแฟนๆได้มองเห็นคลิปดังที่กล่าวถึงมาแล้ว ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นการใหญ่ แล้วก็สรุปเป็นเสียงเดียวกันว่า คลิปนี้ท็อปฟอร์มจริงๆเรียกเสียงหัวเราะจากใจออกมาตอนที่กำลังเครียดอยู่ได้เลยเต็มๆ

สามารถติดตามข่าวดาราอื่นๆได้ที่นี่ https://genericbuspar.com/ 

Posted on

‘ชมพู่ อารยา’ เลียนแบบเป็น ‘เรยา’ อารมณ์มาเต็ม

ชอบหากิจกรรมอะไรทำแก้เบื่ออยู่ตลอดในตอนการกักตัวจากเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับซุปตาร์สาว ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต ที่ปัจจุบันเจ้าตัวก็ขอคัฟเวอร์สีหน้าด้วยการแสดงให้แฟนคลับได้ดูกันสักนิดสักหน่อย

จะคัฟเวอร์ทั้งที ชมพู่ อารยา ก็ไม่ขอเป็นผู้อื่นไกล โดยเธอได้เลือกคัฟเวอร์เป็น เรยา ผู้แสดงที่ตนเคยได้รับเล่นจากละครเรื่องดอกส้มสีทอง ที่เคยดังเป็นพลุแตกทั่วบ้านทั้งเมืองมาแล้ว

ซึ่งพอดูสีหน้าท่าทางที่แสดงออกมา บอกเลยว่าอินเนอร์มาเต็มสุดๆแต่งานนี้เธอก็ถูกแอบถ่ายรูปเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ไม่ได้ดูสวยงามอย่างที่ได้มองเห็น ด้วยเหตุว่า ชมพู่ ขอนั่งยองกับพื้นอยู่ในมุมตนเองผู้เดียว รวมทั้งเก็บอารมณ์ทั้งหมดที่มีจัดเต็ม เรียกรอยยิ้มจากผู้ชมได้ดีทีเดียว

Posted on

‘กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์’ บอกชอบเรื่องโควิด-19 เกิดดราม่า

ดราม่าเข้าให้แล้ว สำหรับคุณแม่สุดแซ่บ กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ ข้างหลังเข้าไปคอมเมนต์ให้ความคิดเห็นในอินสตาแกรมของสาว นานา ไรบีนา ที่โพสต์แชร์เรี่องราวดีๆของคู่ตนเองรวมทั้งสามี เวย์-ปริญญา อินทชัย ที่มีเวลาให้กันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในตอนที่จำเป็นต้องเก็บเนื้อเก็บตัวปกป้องการแพร่ระยาดของโรคโควิด-19

ข้อความว่า “ปกติการเจอกันทั้งวัน กินข้าวด้วยกัน 3 มื้อ เห็นหน้ากันทั้งกลางวันกลางคืนสำหรับคู่เรามันคือน้อยมาก และนี่คือเรื่องแปลกใหม่มากๆและท้าทายชีวิตคู่ของเรามากๆเช่นกัน ปีนี้ปีที่ 10 แห่งการใช้ชีวิตคู่กันมา เอาจริงๆเห็นหน้ากันเยอะสุดก็ช่วงนี้แหละ งงมะแต่กลายเป็นเถียงกันน้อยลง เพราะว่าว่างงานทั้งคู่ เลยไม่รู้จะเถียงกันเรื่องอะไร เพราะทุกเรื่องมีมุมที่ดีเสมอแหละ #JustBePositive #เราต้องรอด 30-03-2020 @daboyway ขอแชร์คู่อื่นๆบ้างนะคะ อยากอ่านว่าแต่ละคู่เป็นไงกันบ้าง”

หลังจากนั้นสาวกุ๊บกิ๊บได้เข้มาคอมเมนต์ว่า “ทางนี้แอบชอบมากเรื่องโควิดและต้องกักตัวอยู่บ้านโดยเฉพาะลูก5555555” ซึ่งทำให้มีคนเข้ามาดราม่าทำนองว่า “ชอบเรื่องโควิดเหรอ” กลายเป็นดราม่าถกเถียงกันมากมาย

และสาวกุ๊บกิ๊บก็ได้โพสต์อินสตาแกรมของตัวเองว่า “stay positive” ในเรื่องราวแย่ๆสถานการณ์แย่ๆหรือโหดร้าย จะยังคงมีเรื่องดีๆซ่อนอยู่เสมอ หามันให้เจอ อยู่กับมันให้ได้และผ่านมันไปให้ได้ คุณไม่ได้เจอเรื่องเลวร้ายอยู่เพียงลำพัง… 🙂 เป็นกำลังใจให้ทุกๆคน นะคะ #เราจะสู้ไปด้วยกัน” ซึ่งก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจกันมากมาย